Luyện tập đường quyến

Luyện tập đường quyền giúp xây dựng nhân cách.

Luyện tập đòn thế

Luyện tập đòn thế đúng cách giúp phát triển trí tuệ.

Nguyên lý tấn công

Muốn áp dụng hiệu quả kỹ - chiến thuật trong cuộc chiến đấu để giành chiến thắng thì cần phải có nguyên lý để tấn công đối thủ. Mỗi võ phái đều có một nguyên lý tấn công riêng căn cứ vào đặc trưng đòn thế của võ phái đó.

Kỹ năng luyện võ

Trong quá trình tập luyện kỹ - chiến thuật, người học võ cần phải phát triển được các tố chất có tầm quan trọng cốt lõi sau đây:

Đòn thế trong chiến đấu

Phương pháp tập luyện và áp dụng đòn thế trong chiến đấu, cụ thể: Đòn thế là một phần của đường quyền, nhưng nếu muốn áp dụng trong chiến đấu thì đòn thế phải được tách ra tập luyện riêng theo một chương trình định sẵn lặp đi lặp lại. Quá trình lặp đi lặp lại này sẽ tạo ra sự tự động hóa đòn thế, còn có thể gọi là phản xạ, tức là khả năng thực hiện đòn thế mà bản thân người thực hiện cũng không ý thức được.

Quyền cước và binh khí

Dựa trên các thành tố căn bản này, hình thành nên các bài bản võ thuật không sử dụng binh khí (tức quyền cước) và có sử dụng binh khí. Bài này chỉ phân tích về quyền cước.


Hiển thị 13 - 18 / 21


dich vu ke toan can tho