Phương pháp tập luyện và áp dụng đòn thế trong chiến đấu, cụ thể: Đòn thế là một phần của đường quyền, nhưng nếu muốn áp dụng trong chiến đấu thì đòn thế phải được tách ra tập luyện riêng theo một chương trình định sẵn lặp đi lặp lại. Quá trình lặp đi lặp lại này sẽ tạo ra sự tự động hóa đòn thế, còn có thể gọi là phản xạ, tức là khả năng thực hiện đòn thế mà bản thân người thực hiện cũng không ý thức được.

Mục đích thứ hai của quá trình luyện tập đòn thế là đạt được kỹ thuật đòn thế. Kỹ thuật đòn thế là khả năng thực hiện đòn thế một cách vững chắc nhất, chính xác nhất và sử dụng lực một cách có lợi nhất. Việc thuần thục kỹ thuật đòn thế sẽ giúp người học võ thực hiện được những đòn đánh kết hợp được tất cả các yếu tố thể lực đã được trau dồi trong quá trình tập luyện đường quyền, chẳng hạn kết hợp được giữa tốc độ và sức mạnh... 

Sau khi đã nắm được kỹ thuật đòn thế, người học võ phải học cách phối hợp kỹ thuật này với chiến thuật chiến đấu. Chiến thuật là việc sử dụng phối hợp tất cả các đòn thế đã tập luyện,kết hợp với những “bẫy rập” đánh lừa đối thủ trong cuộc chiến đấu nhằm mục đích giành chiến thắng.

Chiến thuật và cũng là cương lĩnh chiến đấu của võ phái Long Phi Thanh được đúc kết trong khẩu quyết sau:

“Nhử bằng một thế hở

Mở bằng một thế lợi

Đánh trong lúc bị đánh

Và sắp sẵn đòn tới”

Khẩu quyết này sẽ được phân tích chi tiết trong những bài sau.

Chưởng môn - Võ sư Long Phi Thanh


(*) Xem thêm