Trong quá trình tập luyện kỹ - chiến thuật, người học võ cần phải phát triển được các tố chất có tầm quan trọng cốt lõi sau đây:

Khả năng quan sát

Muốn phát triển khả năng quan sát, phải tập trung theo dõi và phân tích những điểm mạnh, yếu, kỹ thuật ra đòn… của chính bản thân và những người xung quanh trong quá trình luyện tập đòn thế. Có khả năng quan sát đúng mới có thể hình thành được thế đánh đúng ngưỡng.
 

Cử nhân Kinh tế - Long Thanh Bàn

 

Khả năng tập trung

Muốn có được khả năng tập trung thì cơ thể phải có sự thả lỏng. Khi cơ thể không bị căng thẳng thì tinh thần mới đạt được sự tập trung.

 

Khả năng tư duy

Là khả năng lên kế hoạch thực hiện đòn thế cực nhanh để đáp ứng kịp thời cho tình huống chiến đấu. Khả năng này sẽ được nâng cao trong quá trình tập luyện kỹ thuật đòn thế. Vì việc lặp đi lặp lại một đòn thế theo một chương trình định sẵn sẽ khiến hệ thần kinh xây dựng sẵn một phương án trả lời tự động cho mỗi tình huống chiến đấu khác nhau.

 

Khả năng trí tuệ

Phải tập nhận biết những điều quan trọng cốt lõi và ghi nhớ những điều đó. 

Chưởng môn - Võ sư Long Phi Thanh


(*) Xem thêm