Luyện tập đường quyền giúp xây dựng nhân cách.

Như đã nói ở bài trước, việc tập luyện đường quyền có 2 tác dụng chính: phát triển thể lực và xây dựng đòn thế. Đường quyền không có tác dụng chiến đấu. Có 5 yếu tố về thể lực sẽ được phát triển thông qua việc luyện tập đường quyền để kết hợp thành một trạng thái thể lực tốt nhất, đó là: NHANH, MẠNH, BỀN, BIẾN, NHU.
 

Võ Thiếu lâm
Kỹ sư - Long Thanh Hà

 

  • NHANH: là khả năng thu ngắn khoảng cách trong thời gian ngắn nhất.
  • MẠNH: là năng lực triệt tiêu lực cản.
  • BỀN: là khả năng chống lại sự mệt mỏi và duy trì được sức mạnh trong thời gian luyện tập hoặc chiến đấu kéo dài.
  • BIẾN: khả năng thay đổi đòn thế trong tình huống bất chợt.
  • NHU: khả năng thực hiện đòn thế với biên độ khớp mở rộng.


Mỗi yếu tố thể lực này không chỉ phục vụ cho việc chiến đấu, mà quan trọng hơn chúng chính là nền tảng giúp hình thành và kiện toàn các yếu tố nhân cách của một con người.

  • NHANH: là yếu tố tạo nên sự chững chạc.
  • MẠNH: là yếu tố đem lại niềm tin vào bản thân. Đây chính là yếu tố đầu tiên mà một huấn luyện viên võ thuật phải xây dựng cho võ sinh. Vì chỉ khi nào võ sinh phát triển được sức mạnh và sinh ra niềm tin vào bản thân và môn võ mình đang theo đuổi thì việc luyện tập mới có kết quả.
  • BỀN: là yếu tố xây dựng nên tính kiên nhẫn và bản lĩnh.
  • BIẾN: là yếu tố tạo nên khả năng thích ứng cao với mọi môi trường và điều kiện sống.
  • NHU: là yếu tố tạo nên sự uyển chuyển, linh hoạt trong cách ứng xử với mọi người xung quanh để giữ gìn hòa khí giữa người và người.


Việc trau dồi 5 phẩm chất này chính là quá trình hoàn thiện nhân cách để trở thành người hoàn hảo. Như vậy có thể khẳng định, việc tập luyện võ thuật đúng cách là một trong những con đường đúng đắn để xây dựng và hoàn thiện con người về mọi mặt. 


(*) Xem thêm