Shaolin Martial Arts

Unpredictable strikes - No against - No move backward

Counter-attack while being beaten - Movements constantly change and transform 

Long Phi Thanh Martial Arts

EXCLUSIVE VIDEOS ABOUT LONG PHI THANH SECT

Võ Phái Long Phi Thanh: Dòng Võ Thực Chiến Đầy Uy Lực Của Thiếu Lâm

Bật Mí Hệ Thống Đòn Thế Võ Phái Long Phi Thanh Đánh Được Mọi Địa Hình Núi-Rừng-Nước

Tiết Lộ Hệ Thống Thiết Lập Tình Huống Bí Truyền Của Võ Phái Long Phi Thanh

3 Điều Quyết Định Đòn Thế & Quy Luật Chuyển Động Đòn Thế

 

Long Phi Thanh: Võ Sĩ Luyện Cú Đá Sấm Sét Bằng Thân Cây Gòn & Áp Dụng Các Nguyên Lý Khoa Học Vào Võ Thuật

Võ Sư Long Phi Thanh - Dấu Ấn Đào Tạo Đội Võ Sĩ "Thập Tam Thái Bảo" Từng Đánh Đài Bất Bại

Thiếu Lâm Nững Xị - Hở Mà Không Hở Ai Lao Tới Là Dở + Khẩu Quyết Tinh Túy Của Bộ Pháp

Các thế chủ của binh khí - Vật Lý Học & Động Lực Học Của Võ Phái Long Phi Thanh