Từ những nguyên lý khoa học tự nhiên như trên phát triển nên các thành tố đặc trưng cấu thành võ thuật. Gồm có:

  • Tấn pháp: là phương pháp thiết lập một thế tấn công. Một thế tấn công chỉ có thể thực hiện thành công khi chân trụ hội tụ điều kiện để tạo ra lực đẩy cao nhất. Chính lực đẩy từ chân trụ là yếu tố quan trọng hỗ trợ lực đánh cho đòn thế.

 

  • Thủ pháp: là kỹ thuật sử dụng đòn tay.

 

  • Cước pháp: là kỹ thuật sử dụng đòn chân.

 

  • Thân pháp: là phương pháp di chuyển toàn thân.

 

  • Tâm pháp: là phương pháp xác định điểm giữa (tâm điểm) giữa mình và đối thủ.

 

  • Bộ pháp: là tư thế ra đòn.

 

  • Nhãn pháp: là phương pháp nhìn. Có 2 cách nhìn: nhìn chi tiết và nhìn tổng quát. Cách nhìn chi tiết có tác dụng dò xét trạng thái tâm lý đối thủ qua nét mặt, ánh mắt. Từ cái nhìn chi tiết tiến tới cái nhìn tổng quát với phạm vi rộng hơn để cho ra một phản xạ đòn chính xác, đúng ngưỡng.

 

  • Đấu pháp: là học thuyết chỉ đạo cho mọi cuộc chiến đấu nhằm đưa tới chiến thắng.

 

Chưởng môn - Võ sư Long Phi Thanh


(*) Xem thêm