CÁC PHÓNG SỰ ĐỘC QUYỀN VỀ VÕ PHÁI LONG PHI THANH

Các phóng sự độc quyền về Võ phái Long Phi Thanh với những tiết lộ gây sốc và bất ngờ, các đánh giá chuyên môn thực tế, các kiến thức võ học thực chiến chuyên sâu bí truyền của môn phái,...  

VIDEO THỰC CHIẾN TRONG VÕ PHÁI LONG PHI THANH

Video tổng hợp Bộ pháp trong thực chiến và Chiêu thức "Đánh trong lúc bị đánh" của Võ phái Long Phi Thanh