Video tổng hợp Bộ pháp trong thực chiến và Chiêu thức "Đánh trong lúc bị đánh" của Võ phái Long Phi Thanh

Bộ Pháp trong thực chiến


 

 

Đánh trong lúc bị đánh


 


Thực chiến

 

 

Thiếu Lâm Nững Xị

 


(*) Xem thêm