Thực chiến trong Võ phái Long Phi Thanh

Video tổng hợp Bộ pháp trong thực chiến và Chiêu thức Đánh trong lúc bị đánh của Võ phái Long Phi Thanh

Võ Thiếu Lâm

Chiêu thức dị thường - Không đỡ không lui - Đánh trong lúc bị đánh - Bộ pháp biến hóa và ma quái.dich vu ke toan can tho